• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 12

  12

 • 13

  13

ایزو 26000

 

مقدمه:

زمينه تدوين استاندارد بين المللي مسئوليت اجتماعي SR ازکنگره جهاني محيط زيست آغاز مي شود که در سال 1992 در ريودوژانيرو برگزار شد، . در اين کنگره ارتباط بين مسئوليت اجتماعي و پايداري سازمانها مطرح گرديد،سپس اين موضوع در کنگره جهاني توسعه پايدار که در سال 2002 در آفريقاي جنوبي برگزار شد نيز مورد بحث قرارگرفت.

در آوريل سال 2001شوراي سازمان ISO از کميته سياستگذاري اين سازمان براي مصرف کنندگان (COPOLCO) درخواست کرد تا درزمينه تدوين استاندارد بين المللي مسئوليت اجتماعي SR امکان سنجي نمايد و از آن بعنوان " مسئوليت اجتماعي يکپارچه " نام برد .

اين کميته در ماه مي سال 2001 کار را آغاز کرد و در ژوئن 2002به اين نتيجه رسيد که سازمان ISO بهترين سازمان از ديدگاه مصرف کننده است که موقعيت هدايت و پيشبرد موضوع مسئوليت اجتماعي را دارد .سپس پيشنهاد تشکيل يک گروه کاري متشکل از گروههاي ذينفع و ذيربط توسط copolco به شوراي سازمان ISO ارسال شد با موضوع در دستورکار اين سازمان قرارگيرد.

به همين منظور کنفرانس بين المللي مسئوليت اجتماعي توسط سازمان ISO و با ميزباني موسسه استاندارد سوئد(SAS) در تاريخ 21-22 ژوئن2004 در استکهلم برگزار شد. هدف از برگزاري اين کنفرانس جلب حمايت کشورها براي مشارکت در تدوين استاندارد بين المللي مسئوليت اجتماعي بود . در اين کنفرانس 355 نفر از 64 کشور حضور داشتند که نمايندگي گروههاي ذينفع اصلي را به عهده داشتند و موضوعات مطرح شده دقيقا در جهت اهداف گروه مشاورين استراتژيک (SAG) بود.

 

مسئولیت اجتماعی ایزو 26000:

ایزو 26000 مسئولیت اجتماعی را به شرح زیر بیان می کند:

مسئولیت یک سازمان برای اثر بخشی تصمیمات و فعالیتهای خود بر جامعه و محیط،از طریق رفتار شفاف و اخلاقی که شامل موارد زیر می باشد:

مد نظر قرار دادن انتظارات و توقعات سهامداران،همخوانی و مطابقت با قانون اجرایی و هنجارهای رفتار بین المللی و تعمیم ان در سراسر سازمان و به کار بستن در تمامی روابط ان.

 

 هدف از پیاده سازی:

هدف مسئولیت اجتماعی،کمک به توسعه ی پایدار میباشد. ایزو 26000،راهکاری را در زمینه اصول اساسی مسئولیت اجتماعی،مسائل و موضوعات اصلی مرتبط با مسئولیت اجتماعی و روش های ادغام و تلفیق و تبدیل رفتار مسئولیت اجتماعی به راهکارها،سیستم ها،اقدامات و فرایندهای سازمانی فعلی،را ارائه می نماید. ایزو 26000برای کمک به سازمان ها در جهت پیاده سازی توسعه پایدار،طراحی شده است.

 

دامنه کاربرد:

ایزو 26000،با همه انواع سازمان ها در بخش های خصوصی،دولتی و غیر انتفاعی،اعم از بزرگ و کوچک و اعم از اینکه کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه فعالیت میکنند،همخوانی داشته و متناسب با همه انها طراحی شده است

 

مزایای پیاده سازی ISO 26000

ترغیب به تصمیم گیری اگاهانه تر بر اساس شناخت بهتر از انتظارات و توقعات جامعه،فرصتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی(نظیر مدیریت بهتر خطرات و تهدید قانونی) و تهدیدها و خطرات مرتبط با عدم مسئولیت اجتماعی.

بهبود اقدامات مدیریت بحران(تهدید)سازمان.

افزایش شهرت سازمان و افزایش اعتماد عمومی

افزایش رقابت سازمان با رقبای خود که شامل دسترسی به وضعیت مالی و شریک ممتاز می باشد.

بهبود و ارتقای رابطه سازمان با سهامداران خود و ظرفیت ان برای ابتکار و نواوری،از طریق ارائه دیدگاهها و نگرشهای جدید و تماس با طیف متنوعی از سهامداران.

افزایش وفاداری،صداقت و روحیه ی کارمندان،ارتقای ایمنی و سلامت کارگران زن و مرد و تاثیر مثبت بر توانایی استخدام،ترغیب و ابقای کارمندان.

صرفه جویی حاصل از بهره وری و راندمان منبع،کاهش مصرف انرژی و آب،کاهش ضایعات،بازیافت محصولات فرعی با ارزش و در دسترس روز افزون به مواد خام.

افزایش اطمینان پذیری و عدالت در معاملات از طریق امور سیاسی مسئولانه،رقابت منصفانه،و فقدان(عدم)فساد و رشوه خواری.

جلوگیری یا کاهش تمارضات احتمالی با مشتریان در زمینه محصولات یا خدمات.

کمک به دوام بلند مدت سازمان از طریق افزایش تداوم منابع طبیعی و خدمات محیطی وکمک به تولید کالای عمومی و تحکیم جامعه و نهادهای شهری