• 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 5

  5

 • 6

  6

 • 7

  7

 • 8

  8

 • 9

  9

 • 10

  10

 • 12

  12

 • 13

  13

ایزو 9001

 

مقدمه:

درسالزی استانداردISO 9000 را به جهانیان معرفی کرد و این استاندارد سه بار در سالهای 1994، 2000 و 2008 ویرایش یافته است.

ساختار سري استانداردهاي ISO9000 شامل ISO9000:2000 (به تشريح اصطلاحات و تعاريفي مي پردازد كه در استاندارد به آن اشاره شده است) ، ISO9001:2000 (الزامات اجرايي سيستم مديريت كيفيت كه سازمان جهت برآورد مقاصد يا صدور گواهينامه مورد استفاده قرار ميدهد)و ISO9004:2000 (خطوط راهنما براي عملكرد بهتر سازمان در راستاي سيستم مديريت كيفيت است) ميباشد.

سیستم مدیریت کیفیت:

مجموعه ای از فرآیندها،روشها و مستندات که با بکارگیری آنها در قالب یک نظام هدفمند می توان با دریافت اطلاعات بازار،جامعه،سازمان و سایر اطلاعات مورد نیاز و تحلیل آنها،به کیفیت مورد نظر برای محصولات و خدمات و رضایت مشتریان و ذینفعان مربوطه دست یافت وآنرا مورد پایش و اندازه گیری و بهبود مستمر قرار داد.

هشت اصل اساسی در سیستم مدیریت کیفیت:

مشتری محوری

رهبری

مشارکت کارکنان

فرآیند گرایی

سیستم گرایی

بهبود مستمر

تصمیم گیری برپایه واقعیات

ارتباطات سودمند متقابل با تامین کنندگان

 هدف از پیاده سازی :

به وجود آوردن الگویی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستمهای مدیریت و تضمین کیفیت بوده و سیستمهای مدیریت کیفیت به منظور ثبات سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فرآیندها ، در سازمان پیاده سازی میشود و در نهایت منجر به حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده میشود.

دامنه کاربرد:

اين استاندارد در كليه سازمانهاي توليدي، خدماتي و پژوهشي و آموزشي و غیره كاربرد دارد.

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت:

تعیین اهداف واحد برای سازمان

رضایت مندی پرسنل ومشتری

صرفه جویی در هزینه وزمان

بهبود مستمر

افزایش بهره وری

هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت

جلوگيری و پيشگيرانه عمل نمودن به جای اصلاح خطاها

کاهش هزینه ها ، ضایعات ، مرجوعیها و بهبود اطمینان از محصول و خدمات

بهبود فعاليتها و ارتقاء کارآيی سازمان از بروز عدم انطباق

تصمیم گیری واقعگرایانه و مبتنی بر تجزیه و تحلیل آماری داده ها

ایجاد چارچوبی برای بهبود مستمر هر فرآیند